Doulogi
Doulogi

DOULOGI

Vad är det?

Ordet doula kommer från grekiskan och betyder fritt översatt "kvinna som ger omvårdnad". I antikens Grekland var doulan den tjänarinna som tog hand om förlossningen och som hjälpte till med att sköta barnen. Idag används begreppet doula för en person som ger den födande och eventuella partner kontinuerligt praktiskt och psykoemotionellt stöd innan, under samt efter en förlossning.


Doulogi är ordet doula ihopslaget med ordet psykologi. Eftersom jag även jobbar som psykolog är det naturligt för mig att de båda sakerna går in i varandra. Doula i Örebro

INFORMATION FRÅN WIKIPEDIA OM ATT HA EN DOULA MED VID FÖDSELN:

"Internationell forskning påvisar att en doula bidrar till att minska förlossningens längd, minskar medicinska komplikationer, minskar upplevelsen av smärta, minskar behovet av medicinska interventioner, minskar antalet postpartumdepressioner samt bidrar till en bättre amningsstart."

Förlossning Örebro

Vill du veta mer om vem jag som ligger bakom Doulogi är?